Американські студенти вчилися у Тернополі

gazpostach

Американські студенти вчилися у Тернополі

fSgIRAKjg_8З 14 до 18 червня група викладачів ТДМУ у складі декана факультету іноземних студентів професора Михайла Корди, заступника директора ННІ медсестринства доцента Людмили Мазур, асистента кафедри загального догляду за хворими Ольги Креховської-Лепявко відвідали Нью-Йорк (США) з метою приймання випускних іспитів бакалаврів і магістрів медсестринства, розширення кола міжнародних зв’язків. Зазначимо, що медичний університет має багаторічний досвід співпраці з вищими навчальними закладами США.

Зокрема разом з американськими колегами (Університет Південної Кароліни Апстейт) у 2003 році розпочато підготовку до навчання американських громадян в Україні. З цією метою були укладені відповідні угоди. Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2006 року № 773/785 були затверджені експериментальні навчальні плани з підготовки фахівців серед іноземних громадян для молодших спеціалістів медсестер та медсестер-бакалаврів, які адаптовані до американських навчальних планів. У США діє дистанційна (он-лайн) форма навчання з підготовки медсестер за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр», які мають базову медсестринську освіту і працюють в госпіталях. Враховуючи це, Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського розпочав навчання студентів за дистанційною формою, яке відбувається на основі наказу Міністерства освіти і науки України за № 828 від 05.09.2008р. Дистанційна форма навчання бакалаврів та магістрів з медсестринства впроваджена з метою підвищення якості підготовки фахівців з вищою медсестринською освітою, подальшого розвитку і вдосконалення дистанційного навчання як такого. Навчання бакалаврів медсестринства відбувалося українською (громадяни України), російською та англійською (студенти-іноземці) мовами, магістрів медсестринства – українською та англійською мовами. Починаючи з 2009-2010 навчального року, кількість студентів, які навчаються на дистанційній формі, прогресивно зростає за рахунок громадян України і іноземців (США, Канада, Ізраїль). Станом на 1 січня цього року в університеті навчаєтьсяся 425 студентів-дистанційників, зокрема громадян України – 169, вищезгаданих держав – 256. Під час поїздки до Нью-Йорку викладачі ТДМУ прийняли випускні іспити у 97 бакалаврів та 10 магістрів, які навчалися за напрямком «медсестринство». Захист магістерських робіт відбувся у формі презентації. Під час захисту робіт здійснювався відеозв’язок із викладачами ТДМУ в Тернополі, під час якого були присутні проректор з наукової роботи, інноваційних та комп’ютерних технологій Василь Марценюк, директор навчально-наукового інституту медсестринства, доцент Світлана Ястремська та всі викладачі кафедри медсестринства. Це дало можливість викладачам, що перебували у той час в Тернополі, взяти участь в обговоренні. Високий рівень володіння інформацією з досліджуваних актуальних питань медсестринства та професійна майстерність дозволили усім магістрам отримати оцінки «відмінно» та «добре». «Іспит у бакалаврів складався із двох частин – теоретичної та практичної. Теоретична частина іспиту відбувалася шляхом написання 150 тестових завдань кожним із студентів. Велика кількість студентів, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», виявили бажання продовжити навчання уже за магістерською програмою. Це свідчить про високий рівень довіри до вишу. Також магістри цікавилися тим, чи можуть вони здобувати кандидатський ступінь в нашому університеті», - розповів Михайло Корда. Цього року відбувся сьомий випуск медсестер-бакалаврів і медсестер-магістрів з США та інших країн, які здобули освіту за дистанційною формою навчання. Практично всі дипломи випускників були визнані провідними евалюаційними агенціями-членами NACES (Національна асоціація з акредитації і евалюації дипломів) в США і прийняті госпіталями, де випускники ТДМУ працюють ліцензованими медсестрами. Під час поїздки було обговорено умови подальшої співпраці між компанією «International Career Consulting» та ННІ медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Так, заплановано залучити до дистанційної форми навчання медсестер бакалаврів та магістрів з Болгарії та Китаю. 
Отримуйте найсвіжіші новини у соцмережах:

Facebook

Twitter

Ознайомлений(а)